Изазов за Climathon Belgrade - ReMaking Tesla 2022
Тема: Активизам и образовање

Сажетак изазова

Ваш ентузијазам да промените свест о заштити животне средине, ваша знања из екологије и активизам, преточите уз помоћ Climathon експерата у образовну игру, која ће на забаван начин научити и мотивисати разне генерације, поготово најмлађе, да развију еколошки систем вредности.
Можда ћете развити игру симулације за доносиоце одлука или игру која ће се играти у школама и уз ватру еко-кампова.

Зашто?

Наш град се бори са последицама не-еколошких система вредности. Систем вредности се формира у најмлађем добу, у коме унутрашњу мотивацију и компетентност развијамо кроз игру, забаву, одигравање улога, аутономију одлука и вршњачким образовањем.

У веку када нам пажња траје неколико минута, примери из праксе показују успех реализацијом наставе кроз игре (Game-based learning) [1].

Има ли боље припреме и мобилизације за Еко-климатску акцију од одигравања те акције?

Како?

Climathon предавачи и ментори из области развоја игара ће вам дати методе за развој ваше игре, а експерти из области заштите жив. средине и климатских промена, даће вам тему и инспирацију.

Научићете о гемификацији [2] која нам досадне процесе претвара у забавне и развија унутрашњу и спољну мотивацију да их завршимо што успешније.

Шта?

У циљу повећања изводљивости, није нам фокус на дигиталним играма које захтевају озбиљне ресурсе, него на друштвеним и играма на табли, са картама, или играма на отвореном (Climathon тим је 2020. г. осмислио еко игру на Ади, у духу игара без граница.)

Можда ћете развити игру - симулацију стратешког одлучивања, којом ће доносиоци одлука ”одиграти будућност”. Изгубивши у вашем ”Агро(Моно)полу”, јер су штедели у куповини ”магичне картице - Систем наводњавања”, они ће научити да је штета од скорашњих суша милијарде евра.
Можда ћете створити Serious game (озбиљна игра [3]) која ће (уз сарадњу са Climathon партнером, ПКС-ом) носиоце привреде мотивисати за циркуларну економију [4].

Додатна литература и линкови

[1] The Effective Use of Game-Based Learning in Education | TEDx
[2] Gamification to prevent climate change: a review of games and apps for sustainability
[3] Serious games on environmental management
[4] https://pks.rs/udruzenje/sluzba-za-cirkularnu-ekonomiju
[5] „Када играмо игре, учимо многе ствари као што су правила, стратегије, компромиси, брзо доношење одлука и управљање финансијама. Ми ово учимо у „безбедном“ окружењу где можемо да испробамо различите стратегије, ризикујемо и решавамо конфликте.”, Паула Блекет, еколог и социолог.