Climathon је најмасовнија колективна климатска акција, која се дешава у преко 200 градова и 65 земаља на свим континетима.

Climathon is the biggest collective climate action taking place in more than 200 cities in 65 countries on all continents.

Догађаји / Events

Climathon Београд је у низ година постојања организовао и био учесник у многим догађајима, којима је повезао младе, доносиоце одлука, менторе и академију, у колективну акцију и подизање свести о заштити животне средине и климатским променама.

Најважнији догађај сваке године је такмичење за најбоље идеје за помоћ нашим градовима, у форми еко-климатске олимпијаде, на који Академске установе Србије делегирају своје најмотивисаније студенте.

Више о актуелном такмичењу:

Climathon Belgrade - ReMaking Tesla 2022

Climathon Belgrade - ReMaking Tesla 2022 has brought us new environmental and climate games.

Climathon Belgrade - ReMaking Tesla 2022 нам је донео нове еко-климатске игре.

Climathon22-for-report-1

Више о другим Climathon догађајима

Организатори / Organizers

више о организаторима Climathon Belgrade

Climathon-partners-1

Галерија / Photo Gallery

више на ...

Медији-Пресс / Media - Press Clipping

више на ...

Climathon-Flyer-2022-en-1